• O projekcie

  Projekt "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde - na transgranicznym szlaku wodnym" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013     

  Projekt zakłada poprawę powszechnie dostępnej infrastruktury dla rozwoju turystyki wodnej w regionie, włączając w to turystów indywidulanych i grupy zorganizowane, w tym osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież. Przystanie po stronie niemieckiej i polskiej stają się bazą dla rozwoju turystyki transgranicznej, ale również bazą dla wspólnych transgranicznych polsko-niemieckich projektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, takich jak:

  • Szkolenia nauczycieli, instruktorów do pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i młodzieżą niepełnosprawną.
  • Przygotowania młodzieży do odpowiedzialnego uczestnictwa w turystyce wodnej poprzez konkursy, szkolenia, kursy, warsztaty stacjonarne i rejsy.
  • Zainteresowania młodzieży sprawami ochrony środowiska naturalnego i popularyzowania spędzania wolnego czasu na łonie przyrody poprzez warsztaty edukacyjne i zawody sportowe.
  • Wymiany młodzieży uczestniczącej w projektach edukacji morskiej i ekologicznej.
  • Szkolenia młodzieży do udziału w rejsach i regatach pełnomorskich.
  • Udział dzieci i młodzieży w cyklicznych corocznych wydarzeniach kształtujących poczucie tożsamości regionalnej oraz Dni Morza i Dni Odry w Szczecinie.
  Współpraca partnerów opiera się na projektach realizowanych cyklicznie oraz długofalowo, adresowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku i stopniu sprawności, stosownie do ich możliwości psychofizycznych i obejmuje m.in.:
  • konkursy plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym i fotograficzne dla młodzieży, dotyczące tematyki marynistycznej, zakończone wystawami w obu ośrodkach;
  • konkursy piosenki morskiej i żeglarskiej;
  • konkursy wiedzy o morzu i morskiej historii Pomorza;
  • warsztaty praktyczne - ABC żeglarstwa i sportów wodnych, połączone z kursami udzielania pierwszej pomocy;
  • coroczne rejsy dookoła zalewu łodziami wiosłowo - żaglowymi;
  • coroczne przygotowanie grupy młodzieży do udziału w regatach pełnomorskich;
  • coroczne regaty w różnych klasach.
   

    Zobacz animacjęProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 roku

 
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.