Ułatwienia dostępu

Pracuj z nami!

Odkryj fascynujący świat żeglarstwa i dołącz do naszego zgranego zespołu w Centrum Żeglarskim!

Jeśli marzysz o tym, by być częścią największych wydarzeń żeglarskich, to jesteś we właściwym miejscu❗️

W Centrum Żeglarskim nie tylko pracujemy, ale i żyjemy pasją do żeglarstwa. Tutaj każdy dzień to nowe wyzwanie, pełne emocji i niezapomnianych chwil. Jeśli lubisz pracę w dynamicznym środowisku, gdzie żagle są symbolem wolności, a wiatr w włosach to codzienność, to czekamy na Ciebie!

Poszukujemy Specjalisty/specjalistki ds. promocji i marketingu od 1 marca 2024 r.

Niezbędne wymagania ⤵️

☑️ Wykształcenie wyższe
☑️ Znajomość języka angielskiego
☑️ Umiejętność redagowanie krótkich tekstów
☑️ Doświadczenie w zarządzaniu platformami Facebook i Instagram
☑️ Znajomość systemów zarzadzania treścią Joomla i Wordpress
☑️ Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
☑️ Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
☑️ Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
☑️ Gotowość do pracy w weekendy
☑️ Gotowość do wyjazdów służbowych

 

Wymagania dodatkowe ⤵️

☑️ Znajomość zagadnień związanych z organizacją dużych wydarzeń, w tym plenerowych
☑️ Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office
☑️ Umiejętność tworzenia treści do różnych grup docelowych
☑️ Przygotowywanie materiałów wideo i treści wideo (rolki, shorty)
☑️ Komunikatywność, rzetelność i systematyczność
☑️ Kreatywność i umiejętność nieszablonowego myślenia
☑️ Dobra organizacja pracy, samodzielność
☑️ Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
☑️ Doświadczenie na podobnym stanowisku jest mile widziane

 

Opis stanowiska ⤵️

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

☑️ Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wydarzeń plenerowych.
☑️ Współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami sportowymi, szkołami oraz organizacjami żeglarskimi z kraju i zagranicy.
☑️ Zarządzanie profilami społecznościowymi Centrum Żeglarskiego.
☑️ Opracowywanie projektów umów z zakresu działania pionu.
☑️ Bieżąca współpraca z armatorami żaglowców i organizacjami żeglarskimi w kraju i za granicą w zakresie prowadzonych działań.
☑️ Organizacja współpracy międzynarodowej Centrum Żeglarskiego.
☑️ Redagowanie stron internetowych, prowadzenie galerii zdjęciowej z działalności placówki.
☑️ Współpraca z agencjami reklamowymi.
☑️ Budowanie wizerunku placówki na zewnątrz.
☑️ Opracowanie i realizacja działań związanych z promocją.
☑️ Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych poniżej 30.000 euro.
☑️ Wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań służbowych zgodnie z kwalifikacjami pracownika.

Wymagane dokumenty ⤵️
Życiorys (CV),
List motywacyjny,
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu) w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dodatkowe dokumenty ⤵️
Oświadczenia kandydata:
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Referencje z dotychczasowych miejsc pracy /jeżeli kandydat takie posiada/.
Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim w Szczecinie*.

Oferty w zamkniętej kopercie, należy składać lub przesyłać pod adres:

Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. promocji i marketingu”
w terminie do: 12.01.2024 r. /włącznie/
/Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Centrum Żeglarskie (data wpływu)/

Informacje dodatkowe:
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2022 r., poz. 530/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w ramach rekrutacji jest Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych przekazanych przez Panią/Pana w trakcie procesu rekrutacji.
Dane osobowe kandydatów nie spełniających określonych w ogłoszeniu wymagań zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Dane kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymagania będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Pani/Pana uczestnictwo w procesie rekrutacji.
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Baner Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III”. Nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.10.00-32-B025/17-00 z dnia 14.09.2018 roku.

NASI PARTNERZY

NASZE REALIZACJE

Logo Centrum Żeglarskie

Znajdziesz nas na:

Nawigacja

Zobacz także

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19

70-800 Szczecin

tel.: +48 91 460 08 44

Schronisko

tel.: +48 91 461 53 91

Bosman

tel.: +48 725 495 280

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

E-rekrutacja
Rekrutacja
Wolontariusze
Rekrutacja
Reprezentacja