Artur Burdziej

Instruktor Sportu PZŻ w zakresie żeglarstwo, Kapitan Jachtowy. Ukończył kursy przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa STCW, posiada także uprawnienia radiowe zasięgu SRC. Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.


Obecnie koordynator Regatowej Reprezentacji Szczecina i koordynator sportu w Centrum Żeglarskim. Z żeglarstwem i sportem związany od lat.